>

Dienos socialinės globos centras

Atgal

Dienos socialinės globos centras

Nuo 2007 m. kovo mėn. Vilniuje veikia pirmasis Lietuvoje Fabijoniškių socialinių paslaugų namų Dienos centras, skirtas pagyvenusiems asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ar demencija. Dienos centre darbo dienomis laiką gali leisti 25 vyresnio amžiaus Vilniaus miesto gyventojai.
 
Pagrindinis Dienos centro tikslas - suteikti senyvo amžiaus asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ar turintiems demenciją, galimybę gyventi bendruomenėje, kiek galima ilgiau išvengiant ilgalaikės stacionarios globos, o jų artimiesiems suteikti atokvėpį, paramą ir galimybę sugrįžti į darbo rinką.
 
Senjorai kasdien dalyvauja įvairiose užimtumo programose (stalo ir lauko žaidimai, rankdarbiai, edukacinės išvykos, muzikiniai užsiėmimai, judesio terapija, kulinariniai užsiėmimai, daržininkystė ir kt.). Dienos centro dienotvarkė pritaikyta lankytojų poreikiams. Organizuojamos specialios veiklos, kurios aktyvina atmintį, gerina psichinę sveikatą, palaiko kasdienius įgūdžius. Vyksta individualios ir grupinės gydytojo psichiatro konsultacijos lankytojams ir/ar jų artimiesiems. Nuolat organizuojamos šventės ir bendri renginiai su įvairiomis ugdymo įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Organizuojamas maitinimas - Dienos centre lankytojai valgo pusryčius, pietus ir pavakarius. 
 
Dienos socialinę globą teikia specialistų komanda, kurią sudaro socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistas, psichiatras. Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 7.00 iki 19.00 val. (penktadieniais - nuo 7.00 iki 18.00 val.).
 
Nuo 2013 m. gegužės mėn. Dienos centre pradėtos teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Šios paslaugos teikiamos tik Dienos centro lankytojams. Dienos centre yra 5 vietos trumpalaikei socialinei globai. Paslaugos teikiamos, kai šeimos nariai, artimieji, globėjai ar rūpintojai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negali prižiūrėti asmenų, sergančių Alzheimerio liga ar turintiems demenciją, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos visomis dienomis, 24 val. per parą.
Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. Dienos centras sertifikuotas EQUASS Assurance kokybės ženklu.
EQUASS (The European Quality in Social Services) - tai Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema, apimanti 10 kokybės principų:  lyderystę, personalą, teises, etiką, partnerystę, dalyvavimą, orientaciją į asmenį, kompleksiškumą, orientaciją į rezultatus, nuolatinį gerinimą.
 
Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-19