>

Kaina

Mokėjimo už socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:
  • už teikiamą dienos socialinę globą: vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį dydis yra 20 proc. asmens pajamų; asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP, 1 VRP - 176 EUR) trigubo dydžio (528 EUR), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 proc. asmens pajamų; asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį (528 EUR), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 30 proc. asmens pajamų;

  • už teikiamą trumpalaikę socialinę globą mokėjimo dydis yra 80 proc. asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 proc. šios kompensacijos skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti;

Jei socialinės globos paslaugų gavėjas naudojasi įstaigos transporto paslaugomis, papildomai moka mėnesinį 80 proc. transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio mokestį, t.y. 11 EUR.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-15