>

Nuorodos

Reguliavimo sričiai priskiriami galiojantys teisės aktai:

  1. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882
  2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr
  3. Socialinių paslaugų katalogas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr
  4. Dienos socialinės globos normos - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/asr
  5. Asmens socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c5c3ea227fb211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-98jkhd8ly
  6. Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1d580c30885511ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=xqazkjzi3
  7. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas - https://aktai.vilnius.lt/document/30365302
  8. Socialinė parama Ukrainos karo pabėgėliams - https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainos-karo-pabegeliai-lietuvoje-kokia-socialine-parama-priklauso
  9. SADM informacija ukrainiečių kalba - https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini-1/sotsialna-pidtrimka
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-02