>

Paslaugos

Fabijoniškių socialinių paslaugų namų teikiamos paslaugos:

1. Bendrosios socialinės paslaugos įstaigos gyventojams ir Dienos centro lankytojams:
1.1.  Informavimas;
1.2.  Konsultavimas;
1.3.  Tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4.  Transporto organizavimas;
1.5.  Sociokultūrinės (laisvalaikio organizavimo) paslaugos.

2. Socialinės priežiūros – apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos:
2.1.   Apgyvendinimas (vieno ar dviejų kambarių butai su virtuvėmis ir vonios kambariais, pagrindiniais baldais);
2.2.   Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (pagalba namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.);
2.3.   Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (pirmoji pagalba, sveikatos būklės sekimas, duomenų rinkimas ir fiksavimas, medikamentinio gydymo tęstinumas, sveikos gyvensenos priežiūra, ligų prevencija, lydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigas).

3. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos Dienos centre:
3.1.   Maitinimas (lankytojai, gaunantys dienos socialinės globos paslaugas,  gauna pusryčius, pietus, pavakarius. Asmenys, gaunantys trumpalaikės socialinės globos paslaugas papildomai gauna vakarienę);
3.2.   Socialinis darbas (individualių socialinės globos planų sudarymas, poreikių vertinimas), bendravimas;
3.3.   Kasdienių gyvenimo įgūdžių palaikymas (maisto gaminimas, spaudos apžvalga, daržininkystė ir kt);
3.4.   Užimtumo veiklų organizavimas (stalo ir lauko žaidimai, rankdarbiai, loginės užduotys, muzikiniai užsiėmimai, judesio terapija, filmų peržiūra ir aptarimas, garsinių knygų perklausa ir aptarimas ir kt.);
3.5.   Sveikatos priežiūros organizavimas (individualių ir grupinių gydytojo psichiatro konsultacijų teikimas paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems, pirmoji pagalba, sveikatos būklės sekimas, medikamentinio gydymo tęstinumas, aprūpinimas slaugos priemonėmis);
3.6.   Pagalba maitinantis, rengiantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
3.7.   Apgyvendinimo paslaugos asmenims, kuriems teikiama trumpalaikė socialinė globa;
3.8.   Asmeninės higienos paslaugų organizavimas.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-13