>

Su Mantu muzikantu

Kviečiame kartu su Mantu muzikantu padainuoti, palinguoti ir pašokti.

1 diena
"Stovi malūnas prie kelio" ir "Ant kalno karklai"

2 diena
Apie kukuojančią gegutę ir "Neišeik tu iš sodžiaus"

3 diena
"Palemonas" ir "Tu nusikirpk gelsvas kasas"

4 diena
Su svečiais "Už šalių miškelių", "Cibitis" ir šokis "Kiaulė grikious"

5 diena
"Žiema žiema" ir "Nebgaliu nebgaliu"

6 diena
"Tyliai leidžias pvargusi saulė" ir "Tenai, kur žali medžiai"

7 diena
„Миленький ты мой“ ir „Griežia griežikai“

8 diena
„Per Širvintėlės miestelį“ ir „Pirmyn atgal“

9 diena
Šokame „Vengerką“ ir dainuoajame „Jau ilsėjosi burės“

10 diena
„Ant Nemunėlio kranto“ ir „Ateik, berneli, rytoj“

11 diena
Jaunosios viešnios Ūla ir Milda dainuoja dainas „Neturiu aš namelių“, „Tarakono ūsai“, „Kepė boba bandeles“, sutartinę „Kadujo“ bei šoka šokį „Kiaulė grikiuos“

12 diena
Dainuojame apie du Dzūkijos gyventojus: „Bingelį“ ir „Cigonėlį“

13 diena
"Kai tylus vakaras ateina“ ir žemaitiškai „Ko klykia pempie un dirvuona“

14 diena
"Karštai mylėjo“ ir „Prie ežerėlio"

15 diena
„Tu žvaigždute sidabrine“ ir „Pilnos pievos“

16 diena
1863 metų sukilimo dainos: „Aš atsisėdau un akmninelia“ bei „Vilniuj buvo žali bromai“

17 diena
„Bėk, upeli, vingurdama“ bei „O kieno žali sodai“

18 diena
„Kur tas dulkėtas traukinys“ ir šokam „Siuntė Marę į Žagarę“

19 diena
„Myliu tą jūrą“ ir „Mudu du broliukai“

20 diena

"Aš ant balto smėlio" ir "Paukščiai"

21 diena

„Laukuose dobilas raudonas“ ir „Tuoj ateis tokie laikai“

22 diena

„Raudoni batukai“ ir „Cik tai tų paimsiu“

23 diena

" Žiedai žiedai" ir "Yra laimė šiam pasauly“

24 diena

„Augin tievas du sūniuku“ ir  „Suktinį paskutinį“

25 diena

„Mažam kambarėly“ ir „Tu gegula“

26 diena

Jubiliato valsas ir „Rauda rudens vėjas“

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-13