>

Viešieji pirkimai

Nuo 2017-07-01 perkančioji organizacija/perkantysis subjektas savo tinklapyje (pirkėjo profilyje) nebeprivalo viešinti informacijos apie pirkimus, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį. Taip pat neprivaloma skelbti nei viešųjų pirkimų plano, nei suvestinės, nei ataskaitų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR.I-1491 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Įsigijimų organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje taisyklės

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-18