>

Darbo grupės

Darbo grupės, komisijos, tarybos

1. Nuolatinė apgaulės, korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija: S. Kaminskienė (pirmininkė), S. Gotautienė, A. Kovalenko

2. Nuolatinė materialinių vertybių nurašymo komisija: V. Zubė (pirmininkas), D. Sadauskaitė, R. Pagojienė, P. Keržencevas.

3. Viešųjų pirkimų komisija: V. Zubė (pirmininkas), D. Sadauskaitė, R. Pagojienė.

4. Inventorizacijos komisija: D. Sadauskaitė (pirmininkė), R. Pagojienė, R. Pocienė, P. Keržencevas.

5. Vidaus audito komisija (Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolei): D. Sadauskaitė, V. Zubė, A. Čepukienė.

6. Darbuotojų darbo taryba: Jolanta Giliant (pirmininkė), Alina Čepukienė, Erika Jankauskienė.

7. Savarankiško gyvenimo namų gyventojų taryba.

8. Dienos centro paslaugų gavėjų iniciatyvinė grupė.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-12